RODINNÝ KOUČING

Objednajte si sedenie:

SKYPE

OSOBNÉ

Pozrite si tiež:

Rodinné vzťahy otvárajú možnosť pre rozvoj a sebapoznanie. Patria k najcitlivejším oblastiam nášho života. Najviac sa dotýkajú vnútorných pocitov.

- vzťah s matkou, otcom

- vzťah s manaželom, dcérou, synom

- vzťahy so súrodencami

- ak má dieťa v rodine nejaký problém (pomočovanie, učenie, strach…)

- ak zaživate pocity nátlaku, strachu, depresie, úzkosti…

- problémy v sexe

- bolestný rozpad manželstva ( sklamanie, nevera, manželský trojuholník…)

- opakujúce sa situácie v rodine

Cieľom je vytvoriť jedinečný priestor na riešenie tém týkajúcich sa rodiny a rodinných vzťahov. Obnoviť dôveru, komunikáciu, lásku, porozumieť fungovaniu vzťahov, uvoľniť skryté väzby v rodinnom systéme.

- doriešiť problematické vzťahy

- posilniť vnútorné zdroje

- uvoľniť skryté a zaťažujúce väzby

- viac radosti, slobody a dôvery

- lepšie porozumieť rodinným vzťahom

- nájsť svoje miesto v rodine

Čo môžete koučingom získať?

Čo môžete koučingom riešiť?

Filozofia programu

Prvé informatívne stretnutie je grátis.

Náplň stretnutia: Oboznámenie sa s koučingom, úvodný rozhovor,

ujasnenie témy na koučing, dojednanie podmienok spolupráce.

 

Ponúkané programy:

6 stretnutí 1x týždenne

9 stretnutí 1x týždenne

12 stretnutí - 1x týždenne

 

Dĺžka jedného stretnutia: 45-60 min.

Štruktúra sedenia

SINGLE KOUČING

KOUČING PRE ŽENY

Nie čas, ale srdce vyrieši všetky Vaše problémy...

© Content copyright 2013 by JK Koučing, s. r. o.

Designed by SIS