” To, čo dokážeme pochopiť, dokážeme zmeniť!”

Ing. Jana Kaššová - profesionálny kouč a sprievodca v oblasti zdravia, rodinných vzťahov a transformačného procesu

ČO MA PRIVIEDLO KU KOUČOVANIU?

Vlastný životný príbeh.

Túžba po zmene v období, keď vzťahy v rodine (pôvodnej aj terajšej), nie najlepší zdravotný stav a práca, ktorá ma nenapĺňala mi vytvorili veľa príležitostí k zamysleniu.

 

17 rokov osobného rozvoja a štúdium alternatívnych prístupov.

 

Skúmanie spojitostí medzi:

- mysľou, srdcom a telom

- mužským a ženským princípom

- východnou a západnou filozofiou

 

Objavovanie skrytých súvislosti a zákonitosti v živote človeka.

 

Profesionálnemu koučingu sa venujem od roku 2010.

 

Vo svojej praxi využívam poznatky z certifikovaných tréningov a výcvikov v oblasti koučovania, systemických prístupov a konštalácií, NLP a Hypnózy.

 

“Naučila som sa, že minulosť je dôležité prijímať,

prítomnosť žiť a budúcnosť si vedieť predstaviť.”

 

Teším sa na stretnutie s Vami :)

Objednajte si sedenie:

OSOBNÉ

SKYPE

Pozrite si tiež:

RODINNÝ KOUČING

TRANSFORMAČNÝ KOUČING

© Content copyright 2013 by JK Koučing, s. r. o.

Designed by SIS