Čo je koučing?

Objednajte si sedenie:

SKYPE

OSOBNÉ

Pozrite si tiež:

“Aké karty ste do života dostali neovplyvníte, ale ako s nimi hráte, to ovplyvniť môžte…”

Koučing otvára priestor, v ktorom je možné sa v kľude porozprávať a popremýšľať.

 

               O sebe, rodine, práci, zdraví, vzťahoch.

 

               Na pár minút sa zastaviť a urobiť si chvíľu pre seba.

 

              Usporiadať si myšlienky a získať nadhľad. Pozrieť sa na svoj život z inej perspektívy.

 

 

Úspešnosť koučingu je v umení meniť akýkoľvek problém na príležitosť.

 

Príležitosť k riešeniu. Ak si správne nastavíte cieľ (zámer), je ľahšie niekam smerovať, ako sa niečoho zbavovať.

 

Ak ste hladný - skôr sa zbavujete hladu, alebo premýšľate, ako sa najesť?

Ak ste smutný - skôr odstraňujete smútok, alebo posilňujete v sebe zdroj radosti?

Ak ste chorý - skôr sa zbavujete choroby, alebo premýšľate, ako získať zdravie?

Ak máte zlý vzťah s matkou - skôr chcete, aby sa zmenila , alebo sa zameriavate na to, čo môžte ovplyvniť vy?

 

Schopnosť meniť problém na zmysluplný cieľ ukazuje, kam je vhodné nasmerovať pozornosť.

 

Túto schopnosť využívajú ľudia, ktorí pokladajú svoj život za harmonický a úspešný a sú ochotní sa rozvíjať. Pochopili, že majú vplyv na to, ako žijú.  Vo svojom pracovnom i súkromnom živote používajú zaujímavé predpoklady. Napr.:

 

Každý človek je jedinečný a má všetky dostupné zdroje, na riešenie životných situácií.

 

Neexistuje neúspech, je len spätná väzba.

 

Je lepšie používať otázku: “Ako to môžem ovplyvniť?”, namiesto “Prečo sa mi to deje?”

- podporu a dôveru v seba, v život

- nové pohľady na staré veci

- nastaviť si životné ciele (pracovné, súkromné, vzťahové, zdravotné…)

- ujasniť si priority (Čo je v tejto chvíli pre mňa najdôležitejšie?)

- usporiadať si myšlienky (Čo všetko neustále riešim?)

- spojiť sa so svojou vnútornou múdrosťou

- posilniť a obnoviť svoje vnútorné zdroje (sebadôveru, radosť, vnútorný kľud, slobodu, lásku…)

- oslobodiť sa od strachu, smútku, bolesti

- uvedomiť si seba samého, svoju prirodzenosť

- viac spokojnosti, radosti, lásky, slobody

Čo môžete koučingom získať?

RODINNÝ KOUČING

ZDRAVOTNÝ KOUČING

© Content copyright 2013 by JK Koučing, s. r. o.

Designed by SIS